Pga ledarbrist kommer vi att ställa in alla pass för vuxna i Stallarholmen denna termin. Vi jobbar för fullt med att rekrytera nya ledare.