crossover

PASSET ÄR JUST NU FULLTECKNAT!
Passet har tre ledord: Kroppsmedventenhet, smidighet, rörlighet. Inledningen är andning c:a 15 minuter, fortsätter med lugna rörelser på mattan för att sedan öka intensiteten stående och sedan övergå i stretch och en kort meditation. Bygger på såväl yoga- som qigong- och Rosenrörelser.

Passet går på onsdagar kl 9:30-11:30 i Vasadansarnas lokal i Gula rosornas företagsby. 

Ledare: Kristina H