strong funktionell träning

I Strong funktionell träning använder vi den egna kroppen som redskap för att träna upp vår styrka och smidighet. Även i detta är pass använder vi oss av musiken för att driva träningen framåt. Passet är uppdelat i fyra avsnitt, förutom uppvärmning och stretch, under vilka vi stegvis eskalerar intensiteten på övningarna. Du väljer själv nivå på din träning och intensitet. Kom och utmana dig själv tillsammans med oss! 

Passet går på tisdagar jämna veckor kl 19:00-20:00 i Vasaskolans gympahall.

ledare: jenny

ledare: christina